ESOL tutorESOL , you leson yonn ak yonn

OU KA APRANN PALE ANGLE

Download yon aplikasyon

Ranpli’l epi pote’l bay Sikilasyon Biwo nan Wayland Bibliyotèk.

 

Resous Util:

Orè Gwoup Konvèsasyon Angle

mangoMango fèt pou montre ou fe konvèsasyon depi nan kòmansman. Mêm si wap aprann kòmande yon pitza oswa mande lè jwèt la kòmanse, Mango ap prepare ou byen pou konvèsasyon chak jou nan 72 kou lang diferan é ESL enstriksyon pou moun ki pale nan 19 lang . Nan dènye eleman se aprantisaj ak fim popilè nan lang natif natal yo.

America’s Literacy Directory bay lis pwogram ki baze sou bezwen ou ak kote ou vle alé.